Impressum

Impresszum : A szolgáltató (eladó, vállalkozó) adatai :
 
Cégnév: Czóner Mónika e.v. -CM FashionLand
Székhely: 3733 Rudabánya Árpád utca 7.
Adószám: 69986657-1-25

Nyilvántartási szám: 53972459
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetőség: 
cmfashionland@gmail.com

Telefonos elérhetőség: +36 30 868 5993
 Honlap:
www.cmfashionland.hu


Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Shopmasters-Informatika Kft.
Székhely: 2200 Monor, Ady Endre u. 24.
Email: tarhley@shopstart.hu
Telefon: +36 30 414-7763 


Általános tájékoztatás:www.cmfashionland.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal)  Czóner Mónika ev.-CM FashionLand (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti. A Weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

1.   Szerzői jogok

A Weboldal tartalma, tehát a Weboldalon megjelenő képek, fotók, illusztrációk, műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, adatok, információk, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá tartoznak, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Szolgáltató jogosult. A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni, kivéve az alábbi feltételek szerinti felhasználásokat:
- a pontos 
www.cmfashionland.hu weboldal forrás megjelölésével és linken keresztüli hivatkozással,
- kizárólag saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében a Weboldal tartalma vagy kivonatai számítógépen tárolhatóak, kinyomtathatóak.

2.   Védjegyek


 A Szolgáltató partnereinek a Weboldalon megjelenő védjegye(i) a partner(ek) hozzájárulásával szerepel(nek) a weboldalon. A védjegyoltalom alatt álló megjelölések felhasználására kizárólag a védjegyoltalom jogosultja adhat engedélyt, a jogosult előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a védjegyeket bármilyen formában használni.

3.   A Weboldal elérése, tartalma


A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Weboldalát bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve a Weboldal elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Weboldal, illetve az ott elérhető információk, illusztrációk hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja.
A Weboldal tartalma a Szolgáltató által létrehozott eredeti tartalmat jelenti. Előfordulhat, hogy a Weboldalon a Szolgáltató által alkalmazott biztonsági intézkedések ellenére, a Szolgáltató akaratától és ráhatásától függetlenül harmadik személy változtatást hoz létre, ilyen esetekre a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó előtt megjelenő megváltoztatott tartalommal kapcsolatban.
 
 
4.   Kapcsolódó weboldalak

A Weboldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más weboldalakhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó weboldalak esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó oldalakhoz a Weboldal csupán hozzáférést közvetít, a Szolgáltató nem vállal semmilyen kötelezettséget, felelősséget ezen weboldalalak tartalmával, illetve az ott elhelyezett adatok, információk, védett tartalmak tekintetében. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Weboldal kapcsolódik, vagy amelyre hivatkozik.


5.   Adatvédelem – a személyes adatok gyűjtése és használata

A Szolgáltató személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírásait maradéktalanul betartja.6.   Jogkövetkezmények


A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket, megindítja a jogsértéssel kapcsolatos jogi (polgári illetve büntető jogi) eljárásokat.
A jelen jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alkalmazandóak.

7.   A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása

A Szolgáltató fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát. A változtatásról minden esetben a Weboldal ezen részén értesíti felhasználóit